Menu
Billedserier
Hent Adobe Flash player
HTTC

Organisationen


Formål

Ifølge vedtægternes §3 er HTTC`s formål; som grundejerforening at varetage medlemmernes interesser for så vidt angår fælles anliggender, herunder veje, stier, p-pladser, fællesarealer m.m. - Alt i henhold til til lokalplan 2.22, samt at deltage i aktiviteter og/eller selskaber, som har til formål at udvikle områdets funktion som transportcenter.
Høje-Taastrup Transportcenter kan, indenfor budgettets rammer, igangsætte aktiviteter/udviklingsprojekter og eller deltage i samarbejde, der har til formål at udvikle områdets funktion som transportcenter.

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af minimum 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen vælger selv sin formand af sin midte. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og kasserer.
Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens anliggende og varetager foreningens mål og interesser. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, som bestyrelsesformanden eller de øvrige medlemmer finder det nødvendigt. Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der fremlægges og godkendes på det næstfølgende bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer giver møde. Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal. i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Tilknyttet fil:    HTTC Vedtægter (2673 Kb)

HTTC s post- og administrationsadresse

Høje-Taastrup Transportcenter (HTTC)
Letland Alle 3
2630 Taastrup

Henvendelse kan alene ske til mailadressen httc.adm@gmail.com

Bestyrelsesmedlem - Formand

Formand
John Steinmejer
Danske Fragtmænd A/S
Letland Alle 3
2630 Taastrup
email: john.steinmejer@fragt.dk
Telefon: +4524690677

Bestyrelsesmedlem

Jesper Larsen
GLS Denmark A/S
Bohus Boulevard 3
2630 Taastrup
email: jesper.larsen@gls-denmark.com
Telefon: +45 42913224

Bestyrelsesmedlem

Mikael Sahlin Olesen
COPENHAGEN MARKETS
Litauen Alle´13
2630 Taastrup
email: mso@nrep.com
Telefon +45 4110 2207

Bestyrelsesmedlem

Henrik Emiel Hörup
Loomis Danmark A/S
Litauen Alle 1
2630 Taastrup
email: Henrik.hoerup@dk.loomis.com      
Telefon +45 30784496

Bestyrelsesmedlem

Mikkel Merrild
COPENHAGEN TRUCK WASH
Letland Alle 2
2630 Taastrup
email: mikkel@truckwash.dk
Telefon +4521754690
Seneste nyt
3.10.17
Nyt parkeringsbetaling system på Lastbil parkeringspladsen hos HTTC
Nyt og modern parkerings system igang sættes primo 2017 på HTTC's lastbilsparkering......


Høje-Taastrup TransportCenter  |   Bohus Boulevard / Litauen Alle / Estlands Alle  |       |     |   httc.adm@gmail.com